Educador/a Anem Tornem S.Coloma

BARCELONA (SANTA COLOMA DE GRAMENET)
: Casal dels Infants
: LES COMPETÈNCIES i REQUERIMENTS NECESSARIS SÓN:
Capacitat de dissenyar, realitzar i avaluar projectes socioeducatius
Competència socioeducativa de treball amb infància en risc
Experiència en l’elaboració, aplicació i avaluació de plans de treball amb famílies i infants en situació de vulnerabilitat i/o risc social
Coneixement del treball amb la xarxa d’agents socials i experiència en treball comunitari
Alta autonomia de treball i organització amb la supervisió de la responsable de projecte
Mínim 1 any d’experiència
Domini de la llengua catalana (equivalent a nivell C)
Experiència en dinamització i coordinació d’activitats socioeducatives amb infancia en desavantatge social
Experiència en la intervenció socioeducativa mitjançant una metodología grupal
L’HORARI LABORAL:
30 h setmanals. Ocasionalment, treball en cap de setmana o casals, a compensar amb el còmput anual d’hores
ALTRES:
-Imprescindible disposar del Certificat d’antecedents de delictes sexuals.
LA FORMACIÓ NECESSARIA:
Titulació universitària en Educació Social, Treball Social, Magisteri, Pedagogia, Psicopedagogia o altres estudis equivalents del camp social o experiència professional equivalent.
Amb títol de Director/a d’activitats de lleure.
: LABORAL INDEFINIT
: 30
: 1282
: 1282
17/03/2017 Llegir més …

Via:: Feina Activa

Tedi RocaGeneralEducador/a Anem Tornem S.ColomaBARCELONA (SANTA COLOMA DE GRAMENET)Empresa: Casal dels InfantsDescripció: LES COMPETÈNCIES i REQUERIMENTS NECESSARIS SÓN: Capacitat de dissenyar, realitzar i avaluar projectes socioeducatius Competència socioeducativa de treball amb infància en risc Experiència en l'elaboració, aplicació i avaluació de plans de treball amb famílies i infants en situació de vulnerabilitat i/o...Santa Coloma de Gramenet