L’educació no ha de perseguir la rendibilitat econòmica sinó el donar formació de qualitat als nostres joves per al futur i ajudar-los a realitzar-se com a persones

Aquesta mesura és perjudicial per a l’oferta pública educativa de Santa Coloma, mesura que s’ha pres sense avís ni consulta prèvia als professionals que estan impartint aquestes branques, a les famílies i als alumnes. Actualment hi ha matriculats 42 alumnes en aquestes branques i la inserció laboral és molt elevada perquè en aquestes especialitats hi ha molta demanda laboral.

No s’entén aquesta mesura quan en tots els mitjans de comunicació i des de les empreses s’està demanant la necessitat de potenciar la FP. L’IES Les Vinyes té actualment tallers i laboratoris ben dotats, ben instal·lats i amb les normes de seguretat actualitzades. A més a més, la qualitat de l’oferta educativa de l’IES Les Vinyes és altament reconeguda per les empreses que col·laboren en la formació dels alumnes.

El tancament és una barbaritat des del punt de vista de la millora de l’oferta pública educativa a Santa Coloma de Gramenet. L’Ajuntament hauria de fer pressió per tal de què aquest tancament no es dugui a terme. L’educació no persegueix la rendibilitat econòmica sinó el formar i preparar la ciutadania per al futur, de la millor manera possible i a la seva ciutat. A més, no s’han fet estudis rigorosos que evidenciïn una davallada imminent de matriculació d’alumnes en aquestes branques.

Els alumnes afectats, les empreses de l’entorn i els professionals d’aquestes branques han fet arribar la seva protesta amb aquestes cartes adreçades al Conseller d’Educació i a l’Alcalde de Santa Coloma de Gramenet.

A Gent de Gramenet també estem preocupats pel futur que, en cas de què es produís el tancament, puguin tenir els terrenys que ocupa l’ampla nau en la que actualment s’estan impartint aquests estudis. Hi ha veus que desconfien i veuen una altra possible maniobra d’especulació amb terrenys públics (no seria el primer intent). Cal fer notar que aquests terrenys són a prop d’on s’ha començat a edificar el complex Cúbics.

 

adminGeneralL’educació no ha de perseguir la rendibilitat econòmica sinó el donar formació de qualitat als nostres joves per al futur i ajudar-los a realitzar-se com a persones Aquesta mesura és perjudicial per a l’oferta pública educativa de Santa Coloma, mesura que s’ha pres sense avís...Santa Coloma de Gramenet