DIVENDRES 5 DE DESEMBRE 19:30H

LOCAL D’ESQUERRA UNIDA I ALTERNATIVA

SANT RAMON, 47

SANTA COLOMA DE GRAMENET

AMB

ÀNGEL PLA. COORDINADOR LOCAL D’EUIA I REGIDOR

DAVID RODRIGUEZ. RESPONSABLE DE PROGRAMA D’EUIA I ECONOMISTA

adminGeneralDIVENDRES 5 DE DESEMBRE 19:30HLOCAL D'ESQUERRA UNIDA I ALTERNATIVASANT RAMON, 47SANTA COLOMA DE GRAMENETAMBÀNGEL PLA. COORDINADOR LOCAL D'EUIA I REGIDORDAVID RODRIGUEZ. RESPONSABLE DE PROGRAMA D'EUIA I ECONOMISTASanta Coloma de Gramenet