Santa Coloma de Gramenet                                                                                           
COMUNICAT  DE PREMSA
Grup Municipal d’ICV-EUiA Santa Coloma de Gramenet

Tema:  El Grup Municipal d'ICV-EUiA demanarà a l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet que la web municipal incorpori una veu que llegeixi els documents amb l'objectiu de fer el lloc accessible als invidents i a les persones amb problemes per llegir. Amb aquesta iniciativa aquest grup Municipal vol ajudar a la plena integració i a l'autonomia de les persones amb dèficits visuals severs, cegueses o mancances per llegir per tal que puguin accedir a les informacions municipals que es publiquen sense haver de necessitar de l'ajut d'altres persones. Aquesta proposta ja s'ha aplicat en les webs municipals d'altres ciutats, com és el cas de l'ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat.

Aquesta proposta es vol sumar a l'aprovació pel Congrés dels Diputats de la Proposició de Llei d'ICV que modifica la norma electoral per tal que els invidents puguin votar en secret igual que la resta de la ciutadania.
Amb aquesta iniciativa parlamentària es modifica així l'article 87 de la Llei Orgànica del Règim Electoral General (LOREG) que a partir d'ara establirà que “el Govern, amb un informe previ de la Junta Electoral Central, regularà un procediment de votació pels discapacitats visuals que els permetrà exercir el seu dret de sufragi garantint així el secret del vot”. Aquests canvis en el Règim Electoral s'aplicaran també a les Eleccions Autonòmiques. Els invidents podran votar en secret i sense necessitat d'anar acompanyats com havien de fer fins ara, després que tots els grups parlamentaris al Congrés dels Diputats aprovessin una proposta d'ICV per modificar el regim electoral general.  

La diputada d'ICV al Congrés, Carme Garcia, va emplaçar al Govern de Zapatero perquè “dicti el reglament que ha de fer possible aquesta millora perquè els invidents se'n puguin beneficiar en els pròxims comicis electorals”.

Grup Municipal d’ICV-EUiA

Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet

Informació i consultes: Telèfon: 93 462 40 07

Correu electrònic: maldonadormr@gramenet.diba.es 

Santa Coloma de Gramenet, 16 de juliol de 2007

 

adminGeneralSanta Coloma de Gramenet                                                                                           COMUNICAT  DE PREMSA Grup Municipal d’ICV-EUiA Santa Coloma de GramenetTema:  El Grup Municipal d'ICV-EUiA demanarà a l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet que la web municipal incorpori una veu que llegeixi els documents amb l'objectiu de fer el lloc accessible als invidents i a les...Santa Coloma de Gramenet