Recuperem aquesta interessant presentació que va el·laborar el Grup de treball per uns pressupostos municipals participatius a Gramenet, basada en el seu informe “Pressupostos Municipals Participatius. Marc conceptual de la campanya per uns pressupostos participatius a Santa Coloma de Gramenet“: Llegir més …

Via:: SOM Gramenet

Tedi RocaGeneralRecuperem aquesta interessant presentació que va el·laborar el Grup de treball per uns pressupostos municipals participatius a Gramenet, basada en el seu informe “Pressupostos Municipals Participatius. Marc conceptual de la campanya per uns pressupostos participatius a Santa Coloma de Gramenet“: Llegir més ... Via:: SOM GramenetSanta Coloma de Gramenet