cartell barcino

Dissabte 12 de març de 2016 farem una visita matinal guiada per la Barcelona de l’època romana.

Farem un recorregut per les troballes més recents i visitarem la DOMUS del carrer de Sant Honorat entre altres llocs.

Llegir més …

Via:: Centre excursionista Puig Castellar

Tedi RocaDissabte 12 de març de 2016 farem una visita matinal guiada per la Barcelona de l'època romana. Farem un recorregut per les troballes més recents i visitarem la DOMUS del carrer de Sant Honorat entre altres llocs. Llegir més...Santa Coloma de Gramenet