Suma'tbarcelonesjove.net – L’Ajuntament ha signat convenis de col·laboració amb AEMIFESA, ESCIBNA i ACI, per a la participació activa de les empreses associades al programa SUMA’T, a partir de la contractació dels joves durant un periode de sis mesos. El SUMA’T és un programa innovador que combina accions d’orientació, formació i d’adquisició d’experiència professional amb contracte laboral a l’empresa ordinària. Encara no el coneixes?
El projecte és impulsat a Santa Coloma per l’Ajuntament a través de Grameimpuls i pel Servei d’Ocupació de Catalunya. L’objectiu és millorar la qualificació professional de joves a l’atur i facilitar la posterior incorporació al mercat de treball.
A més d’aquestes accions, El SUMA’T inclou accions de tutorització i acompanyament a la inserció, la matriculació a l´ESO dels joves participants i les tasques de intermediació laboral. La primera fase del pla va començar a final de desembre amb la planificació dels cursos de formació, que s’han iniciat de forma efectiva a partir de febrer. Entre dos i quatre mesos després, les empreses podran començar a contractar als joves que hagin iniciat la formació. El Servei d’Ocupació de Catalunya subvencionarà a les empreses el cost de la contractació durant sis mesos, amb una quantitat equivalent al 70% del salari mínim interprofessional.
El passat desembre es van iniciar els contactes amb empreses de diferents sectors del territori per informar-les del programa i detectar possibles interessos de contractació dels joves. Actualment ja s’han iniciat els segons contactes per anar concretant el interès i l’adequació dels joves als perfils sol·licitats per les empreses. En el cas dels cursos de hostaleria la contractació es pot fer efectiva a partir de la segona quinzena del mes d’abril.
Són més de 50 les empreses que han mostrat interès en col·laborar en el SUMA’T. El programa es va iniciar al desembre de 2010 i finalitzarà al març de 2012.
Més informació: www.barcelonesjove.net

adminGeneralbarcelonesjove.net - L'Ajuntament ha signat convenis de col·laboració amb AEMIFESA, ESCIBNA i ACI, per a la participació activa de les empreses associades al programa SUMA'T, a partir de la contractació dels joves durant un periode de sis mesos. El SUMA'T és un programa innovador que combina accions d'orientació, formació...Santa Coloma de Gramenet