MOCIÓ PRESENTADA PELS GRUPS MUNICIPALS PARTIT SOCIALISTA DE CATALUNYA I GENT D’ESQUERRES-ICV-EUiA PER LA DEFENSA DELS EMPLEATS PÚBLICS AFECTATS PELS DOS CONTENCIOSOS PRESENTATS PER L’ADT CONTRA LA RLT 2017 I LA SUBROGACIÓ DE L’IME

Entenem la importància, per a un bon desenvolupament del servei públic, de disposar d’estructures i circuïts de treball adients i simples, ben dotats de recursos materials i, sobretot, amb recursos humans suficients, professionalitzats i amb la vocació de servei públic que la ciutadania local mereix. En aquest sentit, com el mateix Estatut Bàsic de l’Empleat Públic (Ebep) manifesta en la seva exposició de motius, “el servei públic Llegir més …

Via:: Grup Municipal Gent d’Esquerres ICV-EUiA

Tedi RocaGeneralMOCIÓ PRESENTADA PELS GRUPS MUNICIPALS PARTIT SOCIALISTA DE CATALUNYA I GENT D'ESQUERRES-ICV-EUiA PER LA DEFENSA DELS EMPLEATS PÚBLICS AFECTATS PELS DOS CONTENCIOSOS PRESENTATS PER L'ADT CONTRA LA RLT 2017 I LA SUBROGACIÓ DE L'IME Entenem la importància, per a un bon desenvolupament del servei públic, de disposar d'estructures i circuïts...Santa Coloma de Gramenet