El proper dimarts 19 d’abril continua el cicle de Seminaris de Recerca 2016: a les 12:30 h, a l’Aula A-5 (edifici A), tindrà lloc la conferència Biomarcadors d’exposició dietètica en estudis nutricionals d’intervenció i observacionals per al descobriment de marcadors d’ingesta i de risc de malaltia mitjançant una aproximació metabolòmica per HPLC-QToF-MS, a càrrec de la Dra. Garcia Aloy, de l’àrea de Nutrició i Bromatologia.

Mar Garcia Aloy és investigadora postdoctoral del grup de recerca Biomarcadors i metabolòmica nutricional i dels aliments. La seva principal activitat investigadora es focalitza en el desenvolupament de nous biomarcadors nutricionals i de risc de malaltia mitjançant una aproximació metabolòmica utilitzant cromatografia líquida acoblada a espectrometria de masses (HPLC-Q-ToF-MS).

Per ampliar la informació sobre la temàtica del seminari podeu consultar els articles publicats per Mar Garcia Aloy, a la pàgina web del grup de recerca i indexats a bases de dades com PubMed o altres, així com la seva tesi doctoral, disponible en línia.

També podeu consultar informació relacionada cercant al catàleg del CRAI mitjançant matèries com “metabolisme”, “marcadors bioquímics”, “metabòlits”, “cromatografia de líquids” o “espectrometria de masses”.

Al Dipòsit Digital trobareu Llegir més …

Via:: Blog dels CRAI Biblioteques de Farmàcia i del Campus de l’Alimentació

Tedi RocaGeneralEl proper dimarts 19 d'abril continua el cicle de Seminaris de Recerca 2016: a les 12:30 h, a l'Aula A-5 (edifici A), tindrà lloc la conferència Biomarcadors d'exposició dietètica en estudis nutricionals d'intervenció i observacionals per al descobriment de marcadors d'ingesta i de risc de malaltia mitjançant una aproximació...Santa Coloma de Gramenet