bib-singuerlin.jpgCom segurament ja saps en el ple municipal del dia8 de maig l’Assemblea de Joves Gramenet del Besòs va demanar al’ajuntament que realitzés un estudi per tal d’adequar l’horari delsequipaments que s’habiliten com a sales d’estudi a les necessitatsreals dels estudiants, fent especial menció a la necessitat d’un llochabilitat per l’estudi els dilluns matí, dissabtes tarda i diumenges.Aquest estudi considerem que s’havia d’aprovar de forma participativaentre totes aquelles entitats que ho desitgessin i l’ajuntament. Tambédemanàvem que l’ajuntament es comprometés a crear sales d’estudiindependents d’altres equipaments.
Per poder incloure un punt en l’ordre del dia hem necessitat més de 2.000 signatures que donaven suport a aquesta proposta.
Els grups municipals, excepte el PSC, van donar el seu recolzament a la iniciativa.

Elgrup municipal del PSC va limitar-se a explicar quina és la situacióactual del Mas Fonollar habilitat com a sala d’estudi. No va entrar avalorar la proposta, a votar a favor o a votar en contra. Va obviar lanecessitat d’un lloc d’estudi durant els dies qu{mosimage}e la biblioteca romantancada. I va esquivar pronunciar-se sobre la futura creació de salesd’estudi tot i que està prevista la construcció d’una biblioteca alFondo i aquesta és la millor oportunitat per crear sales d’estudi.

Ames a mes, la difusió sobre la mínima ampliació dels horaris a la salad’estudi del Mas fonollar es irrisoria ja que créuen que tots els jovesde la ciutat s’assabentaran de l’existencia de la nova sala d’estudirepartint punts de llibre i treient-lo al full informatiu i a la web del’ajuntament, propiciant així, que amb la poca afluencia de gent a lasala d’estudi sigui innecesaria el manteniment d’aquesta, quan sabemdel cert que no es així.

Contra aquesta manca d’informaciól’Assemblea de Joves de Gramenet del Besós t’informa de que la salad’estudi del Mas fonollar roman oberta desde el dia 19 de maig fins al3 de juliol de 21:00 a 1:00 de la nit ,el divendres 6 de 21:00 a 1:00,el dissabte 7 i el diumenge 8 de 17 a 22 pels estudiants com a salad’estudi.

El grup municipal que governa l’ajuntament ni tantsols reflexiona sobre les propostes que els ciutadans portem al ple toti que ens obliga a estar recolzats per 2000 ciutadans.
És una més deles retallades a la participació ciutadana que du a terme aquestajuntament, per això continuarem col·laborant amb la plataforma EnMoviment per la llibertat d’expressió i la participació”.

Nosaltresno ens donem per vençuts i continuarem lluitant per una ciutat ons’aposti per la formació integral dels ciutadans com a la millor manerade ser lliures.

   
 
 ajgb.gifhttp://jovesgramenet.blogspot.com/
 
GBtv

adminGeneralCom segurament ja saps en el ple municipal del dia8 de maig l'Assemblea de Joves Gramenet del Besòs va demanar al'ajuntament que realitzés un estudi per tal d'adequar l'horari delsequipaments que s'habiliten com a sales d'estudi a les necessitatsreals dels estudiants, fent especial menció a la necessitat d'un llochabilitat...Santa Coloma de Gramenet

Related Posts

PERFORMANCE PER DENUNCIAR DESTRUCCIÓ DEL PATRIMONI HISTÒRIC PER PART DEL GOVERN MUNICIPAL convocada per la Plataforma Salvem la Ciutat Vella de Santa Coloma de Gramenet

PERFORMANCE PER DENUNCIAR DESTRUCCIÓ DEL PATRIMONI HISTÒRIC PER PART DEL GOVERN MUNICIPAL convocada per la Plataforma Salvem la Ciutat Vella de Santa Coloma de Gramenet

L’AJUNTAMENT INCOMPLEIX L’ACORD AMB LA PLATAFORMA  I COMENÇA A ENDERROCAR LA FAÇANA DE CAN CORONEL SENSE JUSTIFICACIÓ

L’AJUNTAMENT INCOMPLEIX L’ACORD AMB LA PLATAFORMA I COMENÇA A ENDERROCAR LA FAÇANA DE CAN CORONEL SENSE JUSTIFICACIÓ

germinia

La Fundació Germina destaca la importància d’abordar el maltractament infantil i adolescent des de la detecció dels primers indicis