icv euia
  1. Es coneixedor aquest Ajuntament que l’empresa organitzadora del Rock Fest, amb la qual te conveni, ha tingut persones treballant sense contracte, en jornada continuada de fins a trenta hores, i abonant-les a 6€ l’hora? Si no fossi així, ens podrien facilitar el nombre de contractes signats, les durades de les jornades dels treballadors, i els preus per hora abonats

2. Quantes persones s’han vist afectades per no permetre’ls-hi l’entrada al recinte del Rock Fest tot i reunir els requisits de: ser resident, fer l’aportació solidaria i disposar del número d’identificació que atorgava l’Ajuntament, argumentant que no figuraven a la llista de l’empresa organitzadora?.

3. Què ha fet l’Ajuntament al respecte i com pensen que s’ha de compensar les persones afectades?

PRECS
Donat que periòdicament s’han celebrat recepcions a persones i col·lectius de presència i/o actuacions destacades a la ciutat per diferents motius (delegacions sahrauís i palestines, esportistes d’elit, etc.), i donat que els grups municipals mai han estat convocats a participar a les esmentades recepcions institucionals. Demanem se’ns informi -a partir d’ara- d’aquestes convocatòries en el ben entès que tinguem la llibertat d’assistir-hi, si així ho considerem.

Llegir més …

Via:: EUiA

https://i0.wp.com/www.santako.com/wp-content/uploads/2016/07/icv-euia.jpg?fit=76%2C76https://i0.wp.com/www.santako.com/wp-content/uploads/2016/07/icv-euia.jpg?resize=76%2C76Tedi RocaGeneralEs coneixedor aquest Ajuntament que l'empresa organitzadora del Rock Fest, amb la qual te conveni, ha tingut persones treballant sense contracte, en jornada continuada de fins a trenta hores, i abonant-les a 6€ l'hora? Si no fossi així, ens podrien facilitar el nombre de contractes signats, les durades de...Santa Coloma de Gramenet