Alexandra Sevilla Oliveras, com a portaveu del Grup Municipal Gent d’esquerres-Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa, formula al Ple municipal les següents

PREGUNTES

  1. Despesa de pernoctació d’emergència:

En relació al pagament de pernoctacions en situacions d’emergència, tornem a preguntar per enèsima vegada: quina va ser la despesa total efectuada l’any 2015 en aquest concepte?. I en el que portem d’any?. En quins espais s’allotgen aquestes persones i a quin cost per pernoctació diària (hotels, pensions, apartaments)?

  1. Quan publicaran les dades, els continguts i les respostes corresponents de les preguntes rebudes per part de la ciutadania i les organitzacions locals que, havent estat formulades fa temps, encara actualment no han estat publicades al Web municipal? (QUI)
  1. Quan s’abonarà o es farà efectiu el deute que es manté amb els menjadors escolars i que es correspon amb anys anteriors a 2016?
  1. Quan sortiran les subvencions per a les entitats de cooperació, solidaritat, veïnals… encara pendents?
  1. Donarà suport aquest equip de govern municipal al desenvolupament d’una Taula de Treball (comissió permanent per l’ocupació , grup de treball contra la crisi, observatori pel rescat social, i contra l’atur) que condueixi al definitiu “Pacte Local per l’Ocupació de Santa Coloma de Gramenet”.
  1. Sobre el Concurs de Pintura Ràpida del col·lectiu pictòric local “Els Coloristes”:

S’ha replantejat l’Ajuntament tornar a col·laborar amb l’entitat que el convoca i donar suport a aquest tradicional esdeveniment per a que el recuperem desembre vinent?

PRECS

  1. Demanem i continuarem demanat sense defallir que donin resposta als precs i les preguntes que ha formulat els nostre Grup Municipal en sessions plenàries anteriors. Tornem a proposar que, a partir d’ara, ens facilitin les respostes a les preguntes presentades en un Ple, abans de l’immediat següent.

Atentament,

Alexandra Sevilla Oliveras

Portaveu Grup Municipal GE-ICV-EUiA

Santa Coloma de Gramenet, 24 d’octubre 2016

Llegir més …

Via:: Grup Municipal Gent d’Esquerres ICV-EUiA

Tedi RocaGeneralAlexandra Sevilla Oliveras, com a portaveu del Grup Municipal Gent d'esquerres-Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa, formula al Ple municipal les següents PREGUNTES Despesa de pernoctació d'emergència: En relació al pagament de pernoctacions en situacions d'emergència, tornem a ...Santa Coloma de Gramenet