Alexandra Sevilla Oliveras, com a portaveu del Grup Municipal Gent d’Esquerres-Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa, formula al Ple municipal les següents

PREGUNTES

  1. CANDIDATURES A DEFENSOR/DEFENSORA DE LA CIUTADANIA:

En relació a les tres candidatures que finalment concorren per escollir la propera persona que exercirà com a Defensor o Defensora de la Ciutadania a Santa Coloma de Gramenet, demanem ens facilitin:

  • Llistat de les entitats que han registrat la seva participació en el procés donant suport a una o una altra candidatura.
  • Quantes entitats locals han participat en total.
  • Quin ha estat el vot de cadascuna d’elles.
  • Quina ha estat la via d’entrada a registre de les propostes (correu electrònic, instància de paper, d’altres)
  • S’ha donat el cas d’haver de rebutjar el formulari de vot d’alguna de les entitats o col·lectius ?

Quants?

Per quins motius?

Atentament,

Alexandra Sevilla Oliveras

Portaveu Grup Municipal GE-ICV-EUiA

Santa Coloma de Gramenet, 24 d’abril 2017

Llegir més …

Via:: Grup Municipal Gent d’Esquerres ICV-EUiA

Tedi RocaGeneralAlexandra Sevilla Oliveras, com a portaveu del Grup Municipal Gent d'Esquerres-Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa, formula al Ple municipal les següents PREGUNTES CANDIDATURES A DEFENSOR/DEFENSORA DE LA CIUTADANIA: En relació a les tres candidatures que finalment concorren per escollir la propera persona que exercirà com a Defensor o Defensora...Santa Coloma de Gramenet