PLE MUNICIPAL 31-05-2016 Ordre del Dia 31-05-2016 Mocions de SOM Gramenet Precs i preguntes de SOM Gramenet Intervencions de SOM Gramenet 3. SECRETARIA GENERAL Ratificar i/o donar compte de diversos acords i decrets. 3.1 – Tinència d’alcaldia d’Educació, Drets Socials, Infància, Joventut i Esports – Ratificar l’acord número 7 de la Junta de Govern Local […] Llegir més …

Via:: SOM Gramenet

Tedi RocaGeneralPLE MUNICIPAL 31-05-2016 Ordre del Dia 31-05-2016 Mocions de SOM Gramenet Precs i preguntes de SOM Gramenet Intervencions de SOM Gramenet 3. SECRETARIA GENERAL Ratificar i/o donar compte de diversos acords i decrets. 3.1 – Tinència d'alcaldia d'Educació, Drets Socials, Infància, Joventut i Esports – Ratificar l'acord número 7...Santa Coloma de Gramenet