PLE MUNICIPAL 26-10-2015 Ordre del Dia 26-10-2015 Mocions de SOM Gramenet Precs i preguntes de SOM Gramenet Intervencions de SOM Gramenet 2. SECRETARIA GENERAL Ratificar i/o donar compte de diversos acords i decrets. 2.1 – Alcaldia – Ratificar l’acord número 6 de la Junta de Govern Local del dia 29 de setembre, relatiu a fixar […] Llegir més …

Via:: SOM Gramenet

Tedi RocaGeneralPLE MUNICIPAL 26-10-2015 Ordre del Dia 26-10-2015 Mocions de SOM Gramenet Precs i preguntes de SOM Gramenet Intervencions de SOM Gramenet 2. SECRETARIA GENERAL Ratificar i/o donar compte de diversos acords i decrets. 2.1 – Alcaldia – Ratificar l'acord número 6 de la Junta de Govern Local del dia...Santa Coloma de Gramenet