PLE MUNICIPAL 25-04-2016 REGIDOR: JOAN PASTOR PRECS 1. D’acord amb l’article 35 del Reglament Orgànic Municipal on diu: “Es podran formular també preguntes, a contestar per escrit. En aquest cas, caldrà contestar en el termini màxim d’un mes”. Sol·licitem que es doni resposta a les preguntes que s’han formulat fins al moment en aquest Ple […] Llegir més …

Via:: SOM Gramenet

Tedi RocaGeneralPLE MUNICIPAL 25-04-2016 REGIDOR: JOAN PASTOR PRECS 1. D'acord amb l'article 35 del Reglament Orgànic Municipal on diu: “Es podran formular també preguntes, a contestar per escrit. En aquest cas, caldrà contestar en el termini màxim d'un mes”. Sol·licitem que es doni resposta a les preguntes que s'han formulat...Santa Coloma de Gramenet