PLE MUNICIPAL 25-01-2016 Ordre del Dia 25-01-2016 Mocions de SOM Gramenet Precs i preguntes de SOM Gramenet Intervencions de SOM Gramenet 2. SECRETARIA GENERAL Ratificar i/o donar compte de diversos decrets d’alcaldia. 2.1 – Alcaldia [Secretaria General] – Ratificar el decret número 8998/2015, d’11 de desembre, relatiu la incorporació d’un suplent a la representació municipal […] Llegir més …

Via:: SOM Gramenet

Tedi RocaGeneralPLE MUNICIPAL 25-01-2016 Ordre del Dia 25-01-2016 Mocions de SOM Gramenet Precs i preguntes de SOM Gramenet Intervencions de SOM Gramenet 2. SECRETARIA GENERAL Ratificar i/o donar compte de diversos decrets d'alcaldia. 2.1 – Alcaldia – Ratificar el decret número 8998/2015, d'11 de desembre, relatiu la incorporació d'un...Santa Coloma de Gramenet