A efectes informatius, adjuntem ordre del dia del Ple Municipal

Número: 5/2017 Sessió: ordinària

Data: 29 de maig de 2017 Hora: 19 h Lloc: Sala de Plens

Ordre del dia

1 Aprovació, si escau, de l’acta número 4/2017, corresponent a la sessió ordinària del dia 24 d’abril de 2017.
2 SECRETARIA GENERAL

Ratificar i/o donar compte de diversos acords i decrets.

3

ALCALDIA [Secretaria General]

Prendre coneixement de les noves dedicacions del grup municipal Ciutadans, per desenvolupar càrrecs amb dedicació exclusiva i/o parcial.

4

ALCALDIA [Secretaria General/Serveis Jurídics]

Proposta d’aprovació del Codi de Conducta i Bon Govern de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet.

5

ALCALDIA – Actuant el Ple com a Junta General de la societat Gramepark, SA –

Proposta d’aprovació dels comptes anuals 2016 de la societat Gramepark, SA.

6

ALCALDIA – Actuant el Ple com a Junta General de la societat Grameimpuls, SA –

Proposta d’aprovació dels comptes anuals 2016 de la societat Grameimpuls, SA.

7

ALCALDIA [Intervenció]

Donar compte de l’execució pressupostària del primer trimestre de 2017.

8

ALCALDIA

Proposta d’aprovació Llegir més …

Via:: Grup Municipal Gent d’Esquerres ICV-EUiA

Tedi RocaGeneralA efectes informatius, adjuntem ordre del dia del Ple Municipal Número: 5/2017 Sessió: ordinària Data: 29 de maig de 2017 Hora: 19 h Lloc: Sala de Plens Ordre del dia 1 Aprovació, si escau, de l'acta número 4/2017, corresponent a la sessió ordinària del dia 24 d'abril de 2017. 2 SECRETARIA GENERAL Ratificar i/o...Santa Coloma de Gramenet

Related Posts

Front comú per reclamar la prolongació de l’L1 de metro

HORARIO CARPA DE FIRMAS

HORARIO CARPA DE FIRMAS

HORARIO CARPA DE FIRMAS

HORARIO CARPA DE FIRMAS