A efectes informatius, adjuntem ordre del dia del Ple Municipal

Número: 5/2017 Sessió: ordinària

Data: 29 de maig de 2017 Hora: 19 h Lloc: Sala de Plens

Ordre del dia

1 Aprovació, si escau, de l’acta número 4/2017, corresponent a la sessió ordinària del dia 24 d’abril de 2017.
2 SECRETARIA GENERAL

Ratificar i/o donar compte de diversos acords i decrets.

3

ALCALDIA [Secretaria General]

Prendre coneixement de les noves dedicacions del grup municipal Ciutadans, per desenvolupar càrrecs amb dedicació exclusiva i/o parcial.

4

ALCALDIA [Secretaria General/Serveis Jurídics]

Proposta d’aprovació del Codi de Conducta i Bon Govern de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet.

5

ALCALDIA – Actuant el Ple com a Junta General de la societat Gramepark, SA –

Proposta d’aprovació dels comptes anuals 2016 de la societat Gramepark, SA.

6

ALCALDIA – Actuant el Ple com a Junta General de la societat Grameimpuls, SA –

Proposta d’aprovació dels comptes anuals 2016 de la societat Grameimpuls, SA.

7

ALCALDIA [Intervenció]

Donar compte de l’execució pressupostària del primer trimestre de 2017.

8

ALCALDIA

Proposta d’aprovació Llegir més …

Via:: Grup Municipal Gent d’Esquerres ICV-EUiA

Tedi RocaGeneralA efectes informatius, adjuntem ordre del dia del Ple Municipal Número: 5/2017 Sessió: ordinària Data: 29 de maig de 2017 Hora: 19 h Lloc: Sala de Plens Ordre del dia 1 Aprovació, si escau, de l'acta número 4/2017, corresponent a la sessió ordinària del dia 24 d'abril de 2017. 2 SECRETARIA GENERAL Ratificar i/o...Santa Coloma de Gramenet

Related Posts

Programació de tardor 2017 a Ecometròpoli

Programació de tardor 2017 a Ecometròpoli

TORNA LA JUGATECA!!

Programació de la jugateca de Can Zam

Programació de la jugateca de Can Zam