PLE MUNICIPAL

Número: 10/2016

Sessió: ordinària Data: 24 d’octubre de 2016 Hora: 19 h Lloc: Sala de Plens

Ordre del dia

1

Aprovació, si escau, de l’acta número 9/2016, corresponent a la sessió ordinària del dia 26 de setembre de 2016.

2

SECRETARIA GENERAL

Ratificar i/o donar compte de diversos acords i decrets.

2.1Tinència d’alcaldia de Serveis Interns, Promoció Econòmica, Comerç, Ocupació i Promoció de la Ciutat [Regidoria de Comerç i Promoció de Ciutat i Turisme] – Ratificar l’acord número 14 de la Junta de Govern Local del dia 20 de setembre relatiu al canvi de titularitat de la concessió administrativa de la parada número 1-2 del Mercat municipal de Sagarra.

2.2Tinència d’alcaldia de Serveis Interns, Promoció Econòmica, Comerç, Ocupació i Promoció de la Ciutat [Servei de Recursos Humans] – Ratificar l’apartat primer del decret número 7614/2016, relatiu a la conversió d’una plaça auxiliar tècnic/a de laboral a funcionari.

2.3Tinència d’alcaldia de Serveis Interns, Promoció Econòmica, Comerç, Ocupació i Promoció de la Ciutat [Servei de Gestió Tributària] – Donar compte del decret número 7632/2016, de 19 de setembre, relatiu a l’aprovació definitiva de la modificació dels articles 7 de l’ordenança fiscals número 9 i l’article 5 de l’ordenança fiscal número 14.

2.4Tinència d’alcaldia de Serveis Interns, Promoció Econòmica, Comerç, Ocupació i Promoció de la Ciutat [Servei de Recursos Humans] – Ratificar els apartats primer i segon del decret número 8008/2016, de 28 de setembre, relatiu a la creació d’una plaça de tècnic superior i lloc de treball de tècnic de prevenció.

2.5Tinència d’alcaldia de Serveis Interns, Promoció Econòmica, Comerç, Ocupació i Promoció de la Ciutat [Servei de Recursos Humans] – Ratificar l’apartat primer del decret número 8009/2016, de 28 de setembre, relatiu a la reconversió d’una plaça d’auxiliar tècnic de personal laboral a personal funcionari.

2.6Tinència d’alcaldia d’Educació, Drets Socials, Infància, Joventut i Esports – Decret de la Tinència d’Alcaldia de l’Àrea d’Educació, Drets Socials, Infància, Joventut i Esports – Ratificar el decret número 8170/2016, de 3 d’octubre, relatiu a l’aprovació del manteniment de l’encàrrec de gestió dels serveis prestats pel Consorci de Salut i Atenció Social de Catalunya a partir de l’1 d’octubre de 2016 fins a la formalització d’un nou conveni.

2.7Alcaldia [Secretaria General] – Donar compte del decret número 8303/2016, de 6 d’octubre, relatiu a un canvi de representant municipal a la Fundació Privada Patronat Joan Ràfols.

2.8Tinència d’alcaldia d’Urbanisme, Habitatge, Medi Ambient i Ecologia Urbana, Espai Públic, Via Pública, Civisme i Seguretat Ciutadana – Ratificar el decret número 8440/2016, de 10 d’octubre, relatiu a l’aprovació del document comparatiu de zones verdes i equipaments esportius com annex al document de Modificació Puntual del PGM per a la millora de la xarxa d’espais lliures de la ciutat.

3

ALCALDIA

[Actuant el Ple com a Junta General de la societat Gramepark, SA]

Proposta de nomenament de consellers de l’empresa municipal Gramepark, SA.

Llegir més …

Via:: Grup Municipal Gent d’Esquerres ICV-EUiA

Tedi RocaGeneralPLE MUNICIPAL Número: 10/2016 Sessió: ordinària Data: 24 d'octubre de 2016 Hora: 19 h Lloc: Sala de Plens Ordre del dia 1 Aprovació, si escau, de l'acta número 9/2016, corresponent a la sessió ordinària del dia 26 de setembre de 2016. 2 SECRETARIA GENERAL Ratificar i/o donar compte...Santa Coloma de Gramenet

Related Posts

PERFORMANCE PER DENUNCIAR DESTRUCCIÓ DEL PATRIMONI HISTÒRIC PER PART DEL GOVERN MUNICIPAL convocada per la Plataforma Salvem la Ciutat Vella de Santa Coloma de Gramenet

PERFORMANCE PER DENUNCIAR DESTRUCCIÓ DEL PATRIMONI HISTÒRIC PER PART DEL GOVERN MUNICIPAL convocada per la Plataforma Salvem la Ciutat Vella de Santa Coloma de Gramenet

L’AJUNTAMENT INCOMPLEIX L’ACORD AMB LA PLATAFORMA  I COMENÇA A ENDERROCAR LA FAÇANA DE CAN CORONEL SENSE JUSTIFICACIÓ

L’AJUNTAMENT INCOMPLEIX L’ACORD AMB LA PLATAFORMA I COMENÇA A ENDERROCAR LA FAÇANA DE CAN CORONEL SENSE JUSTIFICACIÓ

germinia

La Fundació Germina destaca la importància d’abordar el maltractament infantil i adolescent des de la detecció dels primers indicis