PLE MUNICIPAL

Número: 5/2017 Sessió: ordinària Data: 29 de maig de 2017 Hora: 19 h

Ordre del dia

1

Aprovació, si escau, de l’acta número 4/2017, corresponent a la sessió ordinària del dia 24 d’abril de 2017.

2

SECRETARIA GENERAL

Ratificar i/o donar compte de diversos acords i decrets.

2.1Tinència d’alcaldia de Serveis Interns, Promoció Econòmica, Comerç, Ocupació i Promoció de la Ciutat [Servei de Contractació] – Ratificar l’acord número 14 de la Junta de Govern Local del dia 4 d’abril, relatiu al desistiment del procediment de licitació i nova licitació del contracte de serveis de neteja dels edificis, dependències municipals i centres docents públics de Santa Coloma de Gramenet i política de foment del treball.

* Petició de paraula COMITÉ D’EMPRESA LIMASA – Sra. Juana González.

2.2Tinència d’alcaldia d’Urbanisme, Habitatge, Medi Ambient i Ecologia Urbana, Espai Públic, Via Pública, Civisme i seguretat Ciutadana – Ratificar l’acord número 11 de la Junta de Govern Local del dia 2 de maig, relatiu a l’aprovació de l’acceptació de la cessió gratuïta de les finques situades a l’av. de la Generalitat, núm. 203.

2.3Tinència d’alcaldia d’Urbanisme, Habitatge, Medi Llegir més …

Via:: Grup Municipal Gent d’Esquerres ICV-EUiA

Tedi RocaGeneralPLE MUNICIPAL Número: 5/2017 Sessió: ordinària Data: 29 de maig de 2017 Hora: 19 h Ordre del dia 1 Aprovació, si escau, de l'acta número 4/2017, corresponent a la sessió ordinària del dia 24 d'abril de 2017. 2 SECRETARIA GENERAL Ratificar i/o donar compte...Santa Coloma de Gramenet

Related Posts

Programació de tardor 2017 a Ecometròpoli

Programació de tardor 2017 a Ecometròpoli

TORNA LA JUGATECA!!

Programació de la jugateca de Can Zam

Programació de la jugateca de Can Zam