PLE MUNICIPAL

Número: 5/2017 Sessió: ordinària Data: 29 de maig de 2017 Hora: 19 h

Ordre del dia

1

Aprovació, si escau, de l’acta número 4/2017, corresponent a la sessió ordinària del dia 24 d’abril de 2017.

2

SECRETARIA GENERAL

Ratificar i/o donar compte de diversos acords i decrets.

2.1Tinència d’alcaldia de Serveis Interns, Promoció Econòmica, Comerç, Ocupació i Promoció de la Ciutat [Servei de Contractació] – Ratificar l’acord número 14 de la Junta de Govern Local del dia 4 d’abril, relatiu al desistiment del procediment de licitació i nova licitació del contracte de serveis de neteja dels edificis, dependències municipals i centres docents públics de Santa Coloma de Gramenet i política de foment del treball.

* Petició de paraula COMITÉ D’EMPRESA LIMASA – Sra. Juana González.

2.2Tinència d’alcaldia d’Urbanisme, Habitatge, Medi Ambient i Ecologia Urbana, Espai Públic, Via Pública, Civisme i seguretat Ciutadana – Ratificar l’acord número 11 de la Junta de Govern Local del dia 2 de maig, relatiu a l’aprovació de l’acceptació de la cessió gratuïta de les finques situades a l’av. de la Generalitat, núm. 203.

2.3Tinència d’alcaldia d’Urbanisme, Habitatge, Medi Llegir més …

Via:: Grup Municipal Gent d’Esquerres ICV-EUiA

Tedi RocaGeneralPLE MUNICIPAL Número: 5/2017 Sessió: ordinària Data: 29 de maig de 2017 Hora: 19 h Ordre del dia 1 Aprovació, si escau, de l'acta número 4/2017, corresponent a la sessió ordinària del dia 24 d'abril de 2017. 2 SECRETARIA GENERAL Ratificar i/o donar compte...Santa Coloma de Gramenet

Related Posts

Front comú per reclamar la prolongació de l’L1 de metro

HORARIO CARPA DE FIRMAS

HORARIO CARPA DE FIRMAS

HORARIO CARPA DE FIRMAS

HORARIO CARPA DE FIRMAS