Moviments socials i partits polítics de Santa Coloma i Badalona han ocupat simbòlicament sis de les múltiples torres d’electricitat que poblen la serra de Marina. Convocats per la Plataforma per Defensa de la Serra de Marina i Can Zam, des de bon matí han començat a recórrer els camins de la serra membres dels diferents cololectius i a penjar les pancartes en diferents torres escampades arreu dels camins que es troben entre l’ermita de Sant Climent i al barri de les oliveres, al nord-est i al sud-oest de la nostra ciutat, respectivament.

A més de veïns dels diferents barris, s’han convocat membres de l’Ateneu Julia Romera, l’AVV de Riu Nord, el Centre Excursionista Puigcatellar, el Casal del Mestre, el Centre d’Acolliment per a Estrangers, el Conreu Sereny, Els Verds de Badalona, Esquerra Unida i Alternativa, Gent de Gramenet, el Grup Artemis,  el Grup de Dones Petra Kelly, Iniciativa per Catalunya-Els Verds, el Lokal Social Krida, Assembles Jove de Gramenet del Besòs i la Unió Colomenca d’Atletisme.

Amb aquesta mobilització s’ha volgut mostrar el ferm desacord d’aquests moviments vers la instalolació als nostres termes municipals de la línia de molt alta tensió (MAT), i s’ha volgut deixar ben clar que la ciutadania tenim dret a un servei de qualitat i a l’abast de fonts d’energies lliures, netes i renovables, que són la principal font de generació de riquesa al servei de les comunitats locals. Cal impulsar la generació d’energia elèctrica propera al lloc de consum, evitar el transport a grans distàncies, posar en marxa programes d’estalvi energètic i, en definitiva, generar i utilitzar l’energia de manera sostenible, no pas com interessa a les grans corporacions elèctriques europees, que fan passar el seu benefici econòmic per davant del benestar de la població i del medi.

Per tots aquests arguments i molts altres la Plataforma per la Defensa de la Serra de Marina vol deixar ben clar que diem NO a la línia de MAT entre Catalunya i França. Per la democràcia econòmica i un sistema energètic distribuït, eficient, net i renovable, impedim la construcció de la MAT.

adminGeneral Moviments socials i partits polítics de Santa Coloma i Badalona han ocupat simbòlicament sis de les múltiples torres d'electricitat que poblen la serra de Marina. Convocats per la Plataforma per Defensa de la Serra de Marina i Can Zam, des de bon matí han començat a recórrer els camins...Santa Coloma de Gramenet