Relacionades amb tecnologia i ciència com a part de l’equip de *Petits Enginyers*. Es busca monitor per a la realització d’activitats extraescolars*…. 16€ por hora
De Indeed – Tue, 27 Sep 2016 09:01:58 GMT – Ver todo: empleo en Santa Coloma de Gramenet Llegir més …

Via:: Indeed

Tedi RocaGeneralRelacionades amb tecnologia i ciència com a part de l'equip de *Petits Enginyers*. Es busca monitor per a la realització d'activitats extraescolars*.... 16€ por horaDe Indeed - Tue, 27 Sep 2016 09:01:58 GMT - Ver todo: empleo en Santa Coloma de Gramenet Llegir més ... Via:: IndeedSanta Coloma de Gramenet