Moció relativa a la Declaració de territori oposat a l’aplicació del Tractat Transatlàntic de Comerç i Inversió (TTIP) i d’altres iniciatives relacionades

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

La Unió Europea (UE) i els Estats Units d’Amèrica (EUA) estan negociant en secret, amb un intolerable dèficit de transparència i control per part de la ciutadania i dels seus representants polítics (parlaments nacionals i europeu) un ampli acord de liberalització de comerç i inversions, que representa un seriós perill per a la democràcia, la deguda protecció dels drets laborals, mediambientals i la salut, prioritzant l’interès comercial dels inversors i empreses transnacionals (ETN) davant l’interès general.

Aquesta “liberalització de les relacions comercials EUA-UE”, tal com està concebuda, implicaria una rebaixa dels estàndards europeus i nord-americans, és a dir, de les regulacions que protegeixen els drets de la ciutadania en àmbits com el consum, el treball o el medi ambient, ja que aquestes regulacions limiten els beneficis de les corporacions. D’aquesta manera es posaria fi al “principi de precaució”, que a Europa domina la legislació sobre alimentació i els drets al consum europeus.

El TTIP, en perseguir la liberalització total dels serveis públics i l’obertura de prestació dels mateixos a les ETN, així com a les compres i licitacions de béns i serveis de les Administracions Públiques (AAPP), posa en perill els serveis i les compres públiques, a tots els nivells, i compromet la capacitat de les institucions electes per administrar lliurement les seves comunitats locals i promocionar l’economia i les iniciatives locals.

Els EUA i la UE intenten incloure en el TTIP mesures per a la protecció dels inversors. En el cas de presentar conflictes per part d’aquest col·lectiu amb els Estats, un “tribunal” d’arbitratge seria qui s’encarregués de resoldre’ls: l’anomenat “Investor-State Dispute Settlement” (ISDS). Aquest òrgan tindria competències per establir compensacions econòmiques dels estats a la inversió estrangera, per l’aplicació de mesures (p. ex. l’augment d’estàndards mediambientals o sanitaris) que puguin reduir els seus beneficis presents o futurs. L’Estat no pot en aquest cas recórrer la sentència, ja que les decisions dels òrgans d’arbitratge són fermes i no poden ser qüestionades.

Així mateix, el TTIP recull la creació d’un organisme permanent anomenat Consell de Cooperació Reguladora que supervisarà totes les normes comunitàries relatives al que estableix el TTIP, donant accés directe als lobbies empresarials per influir i modificar en el seu benefici la nostra legislació.

D’aquesta manera, les lleis del comerç passen per sobre de qualsevol altra consideració social, i ignoren qualsevol legislació continental, nacional, regional o local. Les comunitats locals es troben limitades per ajustaments estructurals restrictius deguts als acords i les polítiques de lliure comerç i de protecció de l’inversor. Aquesta lògica desmantella els serveis públics i suprimeix la llibertat dels poders locals per subministrar els serveis i satisfer les necessitats de les seves poblacions, atenent a polítiques i plans de promoció del teixit econòmic i social local.

L’aprovació del TTIP contribuiria, a l’ofensiva del govern estatal de desmantellament dels municipis, que sota el nom de Llei de racionalització i sostenibilitat de l’administració local pretén tres objectius bàsics:

– Restringir Llegir més …

Via:: Grup Municipal Gent d’Esquerres ICV-EUiA

Tedi RocaGeneralMoció relativa a la Declaració de territori oposat a l'aplicació del Tractat Transatlàntic de Comerç i Inversió (TTIP) i d'altres iniciatives relacionades EXPOSICIÓ DE MOTIUS La Unió Europea (UE) i els Estats Units d'Amèrica (EUA) estan negociant en secret, amb un intolerable dèficit de transparència i control per part de...Santa Coloma de Gramenet