En ple segle XXI és del tot inadmissible qualsevol mena de discriminació vers les persones i encara més quant aquesta és fonamenta en aspectes concrets que avui dia la tecnologia hi dona una resposta adequada.

A l’Estat espanyol, però, a través de la recentment aprovada Llei 15/2015, de 2 de juliol, de la Jurisdicció voluntària es pretén que una persona amb discapacitat sensorial necessiti un informe mèdic sobre la seva aptitud per donar el seu consentiment matrimonial. Així ha quedat regulat a la disposició final primera punt novè on és regula que “Quienes deseen contraer matrimonio acreditarán previamente en acta o expediente tramitado conforme a la legislación del Registro Civil, que reúnen los requisitos de capacidad y la inexistencia de impedimentos o su dispensa, de acuerdo con lo previsto en este Código. Si alguno de los contrayentes estuviere afectado por deficiencias mentales, intelectuales o sensoriales, se exigirá por el Secretario judicial, Notario, Encargado del Registro Civil o funcionario que tramite el acta o expediente, dictamen médico sobre su aptitud para prestar el consentimiento.». Aquest aspecte en concret no entrarà en vigor fins el proper 30 de juny del 2017 i per tant totes les forces polítiques s’haurien de mobilitzar per modificar Llegir més …

Via:: Grup Municipal Gent d’Esquerres ICV-EUiA

Tedi RocaGeneralEn ple segle XXI és del tot inadmissible qualsevol mena de discriminació vers les persones i encara més quant aquesta és fonamenta en aspectes concrets que avui dia la tecnologia hi dona una resposta adequada. A l'Estat espanyol, però, a través de la recentment aprovada Llei 15/2015, de 2 de...Santa Coloma de Gramenet