Moció presentada a instància de la Comissió Antifeixista 27 de Gener

EL MÓN LOCAL CATALÀ AMB LA CAMPANYA CASA NOSTRA ÉS CASA VOSTRA

Des de l’estiu de 2015 Europa assisteix a una greu crisi humanitària com a conseqüència del desplaçament forçat de centenars de milers de persones que escapen de l’horror de la guerra, esperant una nova vida digna.

Des del primer moment, la immensa majoria d’ens locals catalans han mostrat la seva predisposició a acollir persones refugiades, malgrat no disposar de les competències d’asil, i han dedicat recursos per ajudar-les mitjançant la campanya d’emergència del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament per ajudar a les persones que cerquen refugi a Europa, i sensibilitzar sobre la situació en que viuen i les causes que han provocat la seva fugida.

Mentre això passava, la majoria dels governs europeus i les institucions internacionals i de la Unió Europea han incomplert els acords signats sobre refugi i asil, mentre la societat civil catalana reaccionava mostrant la seva solidaritat activa, tot mobilitzant-se a l’hora de demanar a les institucions competents que obrissin vies segures per poder acollir persones refugiades.

En aquest sentit, ha sorgit a Catalunya la campanya unitària Casa Nostra És Casa Vostra, conformada per milers de persones a títol individual, col·lectius i moviments socials, ONG i empreses del sector cultural, amb l’objectiu de denunciar la situació que viuen les persones refugiades i migrants, aconseguir la sensibilització i mobilització de la ciutadania i demanar polítiques d’acollida reals i efectives a les institucions, sota el lema “volem acollir”.

Les entitats municipalistes catalanes han rebut la petició de la campanya Casa Nostra És Casa Vostra de fer tot el possible perquè el món local mantingui i reforci el seu compromís actiu ajudant les persones que necessiten protecció internacional, i es sumi a la seva iniciativa.

Per tot això, des de Santa Coloma de Gramenet, es proposa l’adopció dels següents acords:

  1. Declarar Santa Coloma de Gramenet municipi adherit a la campanya Casa Nostra És Casa Vostra.
  2. Sumar-se a la campanya de suport a l’acollida de població refugiada en trànsit a Europa víctima dels conflictes armats a l’àrea mediterrània del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament.
  3. Convocar a la ciutadania a mobilitzar-se assistint a la convocatòria de manifestació de la campanya Casa Nostra És Casa Vostra que es celebrarà a Barcelona el proper 18 de febrer.
  4. Facilitar els espais a la via pública i edificis municipals a les entitats per la recollida de signatures de la campanya “Casa Nostra és Casa Vostra”.
  5. Fer arribar aquest acord al Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, a la Federació de Municipis de Catalunya, a l’Associació Catalana de Municipis, a la Campanya Casa Nostra És Casa Vostra, així com a les entitats socials del municipi.

Santa Coloma de Gramenet, 30 de gener de 2017

Llegir més …

Via:: Grup Municipal Gent d’Esquerres ICV-EUiA

Tedi RocaGeneralMoció presentada a instància de la Comissió Antifeixista 27 de Gener EL MÓN LOCAL CATALÀ AMB LA CAMPANYA CASA NOSTRA ÉS CASA VOSTRA Des de l'estiu de 2015 Europa assisteix a una greu crisi humanitària com a conseqüència del desplaçament forçat de centenars de milers de persones que...Santa Coloma de Gramenet