Santa Colomagramenet.cat – Davant l’actuació realitzada pel Jutjat central número 5 de l’Audiència Nacional el dia 27 d’octubre a l’Ajuntament i a l’empresa municipal Gramepark S.A., el consistori ha pres mesures urgents i provisionals sobre un seguit d’expedients.

L’alcalde accidental, Joan Carles Mas ha signat un decret al qual s’ordena a tots els serveis municipals i a Gramepark la posta a disposició de la intervenció municipal de tots els expedients que la mateixa li reclami per tal de procedir a la seva auditoria i/o fiscalització interna o externes. Tantmateix i de manera provisional i extraordinària, que qualsevol acte administratiu hagi d’estar autoritzat expressament per l’alcalde en funcions.

D’altra banda , el vicepresident primer de Gramepark, el regidor Víctor Álvarez, ha adreçat una proposta al Consell d’Administració de la societat municipal per tal de posar a disposició de la intervenció municipal tots els expedients reclamats. Álvarez també ordena a la Gerència i Direcció Financera s’abstingui de realitzar cap acte de disposició sense autorització expressa del propi vicepresident.

Joan Carles Mas, acompanyat dels tinents d’alcalde de Serveis Territorials, Carme Moraira; de Serveis a la Persona, Antoni Carmona; del vicepresident de Gramepark, Víctor Álvarez; i del director gerent de Planificació i Recursos, Albert Gadea; ha presentat aquest migdia aquestes mesures davant els mitjans de comunicació.

adminGeneralgramenet.cat - Davant l'actuació realitzada pel Jutjat central número 5 de l'Audiència Nacional el dia 27 d'octubre a l'Ajuntament i a l'empresa municipal Gramepark S.A., el consistori ha pres mesures urgents i provisionals sobre un seguit d'expedients.L'alcalde accidental, Joan Carles Mas ha signat un decret al qual s'ordena a...Santa Coloma de Gramenet