Més de 300 alumnes d’ensenyament obligatori sense escola

 

CCOO manifesta la seva profunda preocupació per la gravíssima situació a la ciutat pel que fa a l’escolarització

 

Més de 300 alumnes encara estan al carrer sense escolaritzar en aquest inici de curs.

L’oficina municipal d’escolarització està desbordada amb centenars de famílies que reclamen una plaça escolar i amb una allau de noves inscripcions.

Ja en el període ordinari de matricula, en finalitzar el passat curs escolar, va ser necessari matricular gran quantitat d’aules per sobre dels 25 alumnes a l’educació infantil i primària.

Malgrat s’han obert, de forma precipitada, 3 aules a escoles d’infantil i primària i una en un centre de secundària que recolliran una part de la demanda, no són suficients.

La manca de previsió i planificació dels Serveis educatius de l’Ajuntament i del Departament d’Educació, denunciada reiteradament per CCOO i per la comunitat educativa local, ha agreujat aquesta situació que en aquest moments és insostenible pels centres.

Exigim mesures urgents per garantir el dret a l’educació dels infants, així com una planificació a curt i mig termini que permeti garantir la qualitat de l’educació als nostres centres.

 

La imprevisió està provocant una escolarització de l’alumnat segregadora, les noves aules que s’obren concentraran tot l’alumnat nouvingut dificultant qualsevol dinàmica integradora.

Denunciem també que el Departament d’Educació pretén l’obertura d’alguna d’aquestes aules sense l’augment dels mestres necessaris a les escoles, adduint manca de recursos. Aquest mesura és inacceptable des de qualsevol punt de vista.

Exigim la convocatòria urgent d’el Consell Escolar Municipal on es presentin les dades de la situació actual pel que fa a l’escolarització, i s’abordin amb transparència i professionalitat les propostes de les administracions per solucionar aquest gravíssim problema.

 

CCOO proposem:

·         Mesures urgents per escolaritzar amb qualitat a tot l’alumnat.

·         Planificació urgent de la reducció de ràtios per garantir una escolarització equilibrada entre tots els centres.

·         Creació de noves escoles JA!

·         Construcció de l’escola Sant Just paralitzada des de fa més dos anys.

·         Si cal, establir de manera urgent transport escolar per garantir drets d’escolarització.

·         Construcció de les 4 escoles bressol compromeses.

 

www.ccoo.cat/ensenyament     ensenya@ccoo.cat

Federació d’Ensenyament de Catalunya. Via Laietana, 16, 4t. 08003. BARCELONA

Telèfon 93 481 28 42        Fax 93 268 42 72

 

 

 

 

adminGeneralMés de 300 alumnes d'ensenyament obligatori sense escola CCOO manifesta la seva profunda preocupació per la gravíssima situació a la ciutat pel que fa a l'escolarització Més de 300 alumnes encara estan al carrer sense escolaritzar en aquest inici de curs.L'oficina municipal d'escolarització està desbordada amb centenars de famílies que reclamen...Santa Coloma de Gramenet