Tresors del coneixement. Arbor Scientiae, que es podrà veure des del 17 de març fins el 22 de maig al Museu d’Història de Catalunya, és la primera exposició dedicada a explicar la tasca realitzada al llarg dels segles, i en l’actualitat, per la Universitat de Barcelona en tant que generadora i transmissora del coneixement a la societat. Presenta la UB com a exemple simbòlic del coneixement i paradigma del centre del saber, una funció cabdal de la universitat que s’il·lustra mitjançant objectes del patrimoni centenari que posseeix la institució.

El recorregut per la mostra s’inicia amb un exemplar del llibre de Ramon Llull Arbre de la ciència (Arbor scientiae), imprès l’any 1515 i que es conserva al fons de reserva del CRAI Biblioteca de la UB. També s’hi poden contemplar minerals de la Facultat de Geologia, peces del Museu de la Farmàcia Catalana, obres d’autors contemporanis de la col·lecció de la Facultat de Belles Arts, instruments científics antics, i objectes procedents de la col·lecció del Centre de Recursos de Biodiversitat Animal (CRBA), entre moltes altres peces interessants.

Llegir més …

Via:: Blog dels CRAI Biblioteques de Farmàcia i del Campus de l’Alimentació

Tedi RocaGeneralTresors del coneixement. Arbor Scientiae, que es podrà veure des del 17 de març fins el 22 de maig al Museu d'Història de Catalunya, és la primera exposició dedicada a explicar la tasca realitzada al llarg dels segles, i en l'actualitat, per la Universitat de Barcelona en tant que...Santa Coloma de Gramenet