Gent d’Esquerres farà una jornada ciutadana oberta per posar en comú les al·legacions a les Ordenances i al Pressupost 2017

El Grup Municipal Gent d’esquerres-ICV-EUiA s’ha pronunciat en contra de l’aprovació inicial del Pressupost per 2017, així com de les Ordenances Fiscals i preus públics pel mateix exercici. El Ple de l’Ajuntament de Santa Coloma del mes d’octubre tirava endavant les dues propostes amb el vot desfavorable de tots els grups de l’oposició. Obert el període d’al·legacions, el nostre grup farà una trobada ciutadana oberta per recollir les propostes de les persones que hi vulguin aportar la seva opinió.

Distingim dos debats: el model de tarifació i la visió que les Ordenances Fiscals han de ser eines en constant adaptació, susceptibles de modificar-se amb els canvis socials i les polítiques que implementem. El model de tarifació que es va presentar “ no és equitatiu i no garanteix la universalitat dels serveis”, remarcàvem al Ple. No hi ha prou en tenir equipaments i serveis, hem de garantir que tothom pugui accedir independentment del seu nivell de renda. Per això és necessari ara més que mai aplicar la Tarifació Social a Santa Coloma. Presentarem un cop més com al·legacions:

  • bonificacions en l’IBI per instal·lacions d’aprofitament tèrmic/elèctric d’energia solar
  • introduir el recàrrec de l’IBI d’ús residencial als immobles que després d’una execució hipotecària es trobin desocupats permanentment (una proposta recollida de la PAH)
  • declarar les llibreries espais d’interès cultural i incentivar la seva presencia a la ciutat

En parlar del Pressupost 2017 veiem un context que empitjora i unes propostes de l’equip de govern que passen per mantenir les prestacions socials sense augmentar-les. Tampoc veiem canvis de base per abordar la crisis més enllà de reajustaments de les partides. No podem entendre ni compartir que s’insisteixi en el pagament del deute als bancs prioritzant l’amortització -que no la reducció de d’aquest deute- quan aquests diners de marge haurien de tenir una destinació social per necessitat.

Plantegem igualment projectes estratègics com: la municipalització de la deixalleria, el foment dels mercats, l’elaboració d’un pla d’equipaments i espais buits, o la lluita per la construcció d’una residència i un centre de dia per a la gent gran.

Santa Coloma de Gramenet, 4 de novembre 2016

Llegir més …

Via:: Grup Municipal Gent d’Esquerres ICV-EUiA

Tedi RocaGeneralGent d'Esquerres farà una jornada ciutadana oberta per posar en comú les al·legacions a les Ordenances i al Pressupost 2017 El Grup Municipal Gent d'esquerres-ICV-EUiA s'ha pronunciat en contra de l'aprovació inicial del Pressupost per 2017, així com de les Ordenances Fiscals i preus públics pel mateix exercici. El...Santa Coloma de Gramenet