I Premio El Farmacéutico Joven 15-16 guanyadors

El dia 20 de juliol va tenir lloc la presentació del treballs dels alumnes del torn A i B de l’assignatura Pràctiques Tutelades nominats per les diferents unitats de coordinació docent (UCD) per concórrer al I Premi “El Farmacéutico Joven”, convocat pel Deganat de la Facultat de Farmàcia i Ciències de l’Alimentació de la Universitat de Barcelona i la revista en línia El Farmacéutico Joven, orientat al disseny i estructuració d’un servei farmacèutic per a ser implementat en una farmàcia comunitària o en un servei de farmàcia d’un hospital.

Els estudiants del grau de Farmàcia, dins de les activitats de l’assignatura troncal Pràctiques Tutelades, elaboren una memòria orientada al desenvolupament de nous serveis que es poden introduir a la farmàcia comunitària i/o d’hospital.

Aquests treballs, supervisats pels professors, pretenen que els alumnes adquireixin competències transversals assignades a l’assignatura, com la capacitat creativa i emprenedora —entesa com la capacitat de formular, dissenyar i gestionar projectes—; la capacitat de cercar i integrar nous coneixements i actituds, i el treball en equip —entès com a capacitat de col·laborar amb els altres i de contribuir a un projecte comú.

De tots els treballs desenvolupats pels estudiants dels torns A i B, cada professor va designar un treball que complís els requisits i el va nominar per al premi. En total es van nominar catorze treballs, que els alumnes van defensar en aquest acte.

El jurat estava constituït pel Dr. Joan Esteva de Sagrera —degà de la Facultat—, el Dr. Diego Muñoz —vicedegà de Recerca—, la Dra. Montserrat Miñarro —cap d’estudis de l’Ensenyament de Farmàcia—, la Dra. Marian March —coordinadora general de la Unitat Docent d’Estades en Pràctiques Tutelades— i dos membres de l’editora de la revista.

El jurat es va basar en els criteris següents, esmentats en la convocatòria:

a) Fonament: experiències recollides en la literatura nacional i internacional
b) Necessitat del servei
c) Destinataris del servei (a qui va destinat i campanya de comunicació)
d) Descripció del servei (materials i mètodes)
e) Pla d’actuació (personal i temps dedicat, preu del servei, usuaris receptors)
f) Fitxa de procés
g) Valoració del servei (punts forts i febles)
h) Reflexions per compartir

I va consensuar atorgar els premis als treballs següents:

1r Premi

Farmàcia Comunitària

“Servicio al paciente oncológico :farmacogenética en carcinoma de mama con receptores estrogénicos positivos”

Autors: Joan Bassa, Oscar Cabello, Alexandra Cogul, Raül Font-Quer

Prof. Neus Caellles

Farmàcia d’ Hospital

“Nuevo servicio farmacéutico. Conciliación de medicamentos y fitoterapia”

Autors: Marc Aragó, Anna Coll y Carolina Gracia

Prof. Dolores Soy i Neus Pagès

Menció 1a

Farmàcia Comunitària

“Plataforma de asistencia para usuarios de medicamentos y productos sanitarios”

Autores: Oriol de Pouplana y Carles Taulé

Prof. María Rubio

Farmàcia d’Hospital

“Implantación de un servicio de alerta informática del contenido del látex en las especialidades farmacéuticas”

Autors: Adrià Calvet, Núria Jorba, Marina Pedrola

Prof. Pilar Giner

Menció 2a

Farmàcia Comunitària:

“Servicio de detección precoz de cáncer de próstata”

Autors: Fidel Andrés Socias , Sergi Baltanas, Victor García

Prof. Marta Roig

Farmàcia d’Hospital

“Programa de seguimiento farmacoterapéutico a domicilio”

Autors: Silvia Català y Esther Forero

Prof. Montse Canela

Font de la Llegir més …

Via:: Blog dels CRAI Biblioteques de Farmàcia i del Campus de l’Alimentació

Tedi RocaGeneralEl dia 20 de juliol va tenir lloc la presentació del treballs dels alumnes del torn A i B de l'assignatura Pràctiques Tutelades nominats per les diferents unitats de coordinació docent (UCD) per concórrer al I Premi “El Farmacéutico Joven”, convocat pel Deganat de la Facultat de...Santa Coloma de Gramenet