Auxiliar educatiu/va proj. AP3 Estiu petita infàn.

BARCELONA (SANTA COLOMA DE GRAMENET)
: Casal dels Infants
: LA FEINA A REALITZAR SERÀ:
•Preparació i execució d’activitats de promoció del desenvolupament global de l’infant i d’activitats compartides entre infants i famílies per tal de potenciar el vincle, i orientar en pautes de criança amb el suport i supervisió del responsable de projecte.
•Reforç d’hàbits i rutines en els infants de cares a la seva incorporació escolar.
•Participar en el disseny de la programació, realització i avaluació de les activitats socioeducatives dels infants i famílies.
•Dinamització de les activitats amb grups d’infants i famílies en desavantatge social.
•Coordinació i animació de l’equip de voluntaris i alumnes en pràctiques.
•Preparació, manteniment i gestió dels materials i espais del projecte
•Coordinació i relació amb altres agents de la xarxa territorial.
LES COMPETÈNCIES REQUERIDES SÓN:
•Capacitat de programar, executar i avaluar activitats socioeducatives amb petita infancia i famílies en desavantatge social.
•Capacitat d’atenció socioeducativa individual i grupal.
•Dinamisme, flexibilitat i empatía.
•Capacitat relacional, d’atenció i comunicació amb les famílies.
ELS REQUERIMENTS NECESSARIS SÓN:
•Experiència en el treball socioeducatiu amb petita infància i famílies en desavantatge social.
•Domini de la llengua catalana (equivalent a nivell C)
•Capacitat d’atenció socioeducativa individual i grupal.
•Capacitat de coordinar equips de voluntariat.
•Autonomia i capacitat resolutiva.

: LABORAL TEMPORAL
: Llegir més …

Via:: Feina Activa

Tedi RocaGeneralAuxiliar educatiu/va proj. AP3 Estiu petita infàn.BARCELONA (SANTA COLOMA DE GRAMENET)Empresa: Casal dels InfantsDescripció: LA FEINA A REALITZAR SERÀ: •Preparació i execució d'activitats de promoció del desenvolupament global de l'infant i d'activitats compartides entre infants i famílies per tal de potenciar el vincle, i orientar en pautes de criança amb...Santa Coloma de Gramenet