Dijous 19 de maig a les 19h a la Sala d’Actes del CEP Puig Castellar, la Plataforma en Defensa de la Serra de Marina i Can Zam convoca una roda de premsa per deixar constància de la seva posició vers els últims esdeveniments ocorreguts en torn al Pla de modificació del PGM presentat per l’Ajuntament de Santa Coloma a finals de la passada legislatura, anomenat ‘Pinta Verda’.

Aquest Pla, ja va ser contestat tant per la Plataforma com per altres entitats durant les rondes de presentació que es van fer per la ciutat. La mateixa Plataforma, com entitats i partits polítics que en formen part, van presentar al·legacions contra aquest Pla, indicant tant defectes de forma com pel que es considerava que era un Pla que amagava uns altres interessos per part de l’Ajuntament més enllà de la pretesa ‘posada en verd’ de la nostra ciutat. Però aquestes al·legacions no van ser preses en consideració i el Pla va passar la aprovació inicial al Ple de l’Ajuntament.

Però, la Comissió Territorial d’Urbanisme de l’àmbit metropolità de Barcelona, en sessió de 22 d’octubre de 2015 va adoptar un acord sobre el Pla que suposa una impugnació del seu contingut, atès que inclou nombroses irregularitats que cal subsanar, per la qual cosa acorda: suspendre la seva tramitació fins que mitjançant un text refós s’adoptin determinades prescripcions. Des de novembre, que l’Ajuntament té coneixement d’això, no ha notificat ni als diversos grups municipals, ni a les entitats i particulars que van fer al·legacions el contingut d’aquest informe.

És per això que la Plataforma vol fer palesa la seva posició de nou respecte a aquest Pla, posant de manifest la seva determinació perquè aquest Pla sigui desestimat i que s’iniciï la tramitació d’un Pla que afecti exclusivament aquelles peces que generen un ampli consens, especialment les peces relacionades amb Can Zam i el Passeig de la Salzereda, entre d’altres propostes.

És per això que us convoquem dijous 19 de maig a les 19h a la Sala d’Actes del CEP Puig Castellar per una trobada informativa en la que farem un repàs de la situació fins ara i us farem arribar les nostres propostes.

Llegir més …

Via:: EUiA

Tedi RocaGeneralDijous 19 de maig a les 19h a la Sala d'Actes del CEP Puig Castellar, la Plataforma en Defensa de la Serra de Marina i Can Zam convoca una roda de premsa per deixar constància de la seva posició vers els últims esdeveniments ocorreguts en torn al Pla de...Santa Coloma de Gramenet