barcelonesjove.net – Ja estan oberts els períodes d’inscripció als cursos de formació ocupacional per aturats. El Servei Català d’Ocupació promou més de 250 especialitats formatives en cursos totalment subvencionats. A Santa Coloma s’ofereixen una totalitat de 21 cursos. 
 
Aquestes accions es duen a terme mitjançant els Centres d’Innovació i Formació Ocupacional (CIFO) del Servei d’Ocupació de Catalunya i els centres, públics o privats, col·laboradors en matèria de formació professional ocupacional. Cada curs consta d’una part teòrica i una pràctica.
 
 

 

adminGeneralbarcelonesjove.net - Ja estan oberts els períodes d'inscripció als cursos de formació ocupacional per aturats. El Servei Català d'Ocupació promou més de 250 especialitats formatives en cursos totalment subvencionats. A Santa Coloma s'ofereixen una totalitat de 21 cursos.  Aquestes accions es duen a terme mitjançant els Centres d'Innovació i Formació...Santa Coloma de Gramenet