Beques

Teniu fins a l’10 de maig per presentar la sol·licitud per participar en la Convocatòria ordinària de 296 beques de col·laboració amb la Universitat de Barcelona pel proper curs 2017-2018. La sol·licitud s’haurà d’omplir per via telemàtica, prèvia autenticació, a través de la Seu Electrònica de la Universitat de Barcelona.

Entre les beques convocades trobareu les de col·laboració amb el CRAI:

  • Podeu col·laborar amb els diferents CRAI biblioteques (al CRAI Biblioteca de Farmàcia i Ciències de l’Alimentació se’n convoquen 4: dues en horari de matí i dues en horari de tarda; una d’elles al Campus de Torribera), fent les tasques de: recol·locació i ordenació dels llibres a les sales, atenció a l’usuari, col·laboració en el préstec i en les tasques auxiliars que es realitzen a les biblioteques : adquisicions, control de revistes, procés del llibre, fotocòpies, servei d’obtenció de documents, etc.
  • Col·laborar amb el Centre de Documentació de Biodiversitat Vegetal: en la conservació, informatització, documentació i digitalització de les mostres de l’Herbari.
  • O amb d’altres àrees del CRAI: el Servei d’Obtenció de Documents, la Unitat de Projectes, o la Unitat de Serveis als Usuaris.