Des d’ERC-Gramenet Sí defensem un model sanitari públic universal de qualitat, proper , equitatiu, que garanteixi la cohesió social i eviti les discriminacions, garantint l’accés als serveis de salut de qualsevol persona.
Els ajuntament tenim poques competències, i les que tenim les hem d’aprofitar, com ara la promoció, protecció i prevenció de malalties. En coordinació real amb els centres d’atenció primària i de forma transversal amb totes les àrees de l’ajuntament.

En aquest sentit, proposem:
– un consell municipal de salut per assegurar la transversalitat en els diferents àmbits de l’ajuntament i per coordinar i donar suport a les accions de formació i prevenció de la salut.
– Organitzar activitats de promoció de la salut dirigides a pares i mares sobre la salut nostres fills i filles i ampliar els horaris per fer-los compatibles amb el de les famílies.. – Coordinació des de l’ajuntament amb les activitats de promoció de la salut de l’agencia de salut publica de Catalunya.
– Promoure l’activitat física i l’esport, aprofitant els recursos que disposa la ciutat.
Cal que l’esport estigui a l’abast de tothom, per tant, des d’ERC – Gramenet Sí proposem que ningú es quedi fora de la utilització d’aquest ni Llegir més …

Via:: ERC

Tedi RocaGeneralDes d'ERC-Gramenet Sí defensem un model sanitari públic universal de qualitat, proper , equitatiu, que garanteixi la cohesió social i eviti les discriminacions, garantint l'accés als serveis de salut de qualsevol persona. Els ajuntament tenim poques competències, i les que tenim les hem d'aprofitar, com ara la promoció,...Santa Coloma de Gramenet