Alexandra Sevilla Oliveras, com a portaveu del Grup Municipal Gent d’Esquerres-Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa, formula al Ple municipal les següents:

PREGUNTES

  1. PRODUCTES HERBICIDES

Fa servir l’Ajuntament de Santa Coloma herbicides d’acció ràpida com el glisofat per eliminar les males herbes en la neteja de parcs i jardins?. Quins productes fan servir actualment?

  1. ESTUDI PER APLICAR LA TARIFACIÓ SOCIAL

En una de les interpel·lacions que hem fet abans: demanem l’estudi pel qual el govern justifica o l’estudi en el qual es basa, en les dades sobre la renda a la població de Santa Coloma per justificar o no l’aplicació de la tarifació social. No el que estan elaborant ara mateix, sinó el que fan constantment referència per justificar-ho o no.

  1. PROPOSTES A LA FUNDACIÓ DE L’HOSPITAL DE L’ESPERIT SANT

Tornem a fer la pregunta que els hi deia que no ens havien contestat a dia d’avui sobre l’Hospital de l’Esperit Sant: quines son les propostes que aquest equip de govern portarà a la Fundació, en aquest cas, a la propera reunió?

PRECS

  • ORDRE DEL DIA DEL PLE PER A ASSISTENTS PRESENCIALS

Un prec que és el mateix que van fer els companys de Som Gramenet en el Ple anterior, perquè ha tornat a passar i ja ho han dit ells mateixos: que l’ordre del dia es pugui repartir entre la gent abans dels plens.

  • CREACIÓ D’UNA COMISSIÓ PARTICIPATIVA PER A LES CLÀUSULES SOCIALS I AMBIENTALS EN LA CONTRACTACIÓ PÚBLICA

Demanem que activin una comissió participativa per a posar en marxa, ja que el tinent d’alcalde ha fet referència quan parlava del tema de la moneda social, a les clàusules socials i ambientals, doncs posar en marxa una comissió participativa on poder estar tots els grups de l’oposició, òbviament amb el govern, per parlar d’un document que no es va acabar d’aprovar i que no va passar pel Ple, que és el de les clàusules socials i ambientals en la contractació pública.

Atentament,

Alexandra Sevilla Oliveras

Portaveu Grup Municipal GE-ICV-EUiA

Santa Coloma de Gramenet, 22 de desembre de 2015

Llegir més …

Via:: Grup Municipal Gent d’Esquerres ICV-EUiA

Tedi RocaGeneralAlexandra Sevilla Oliveras, com a portaveu del Grup Municipal Gent d'Esquerres-Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa, formula al Ple municipal les següents: PREGUNTES PRODUCTES HERBICIDES Fa servir l'Ajuntament de Santa Coloma herbicides d'acció ràpida com el glisofat per eliminar les males herbes en la neteja de parcs i jardins?. Quins...Santa Coloma de Gramenet