Serra de CollserolaLa delimitació del Parc Natural que finalment es proposa inclou la incorporació de 39 sectors perifèrics al límit del Pla d’Espais d’Interès Natural (PEIN) actual amb un valor natural rellevant per poder mantenir la funcionalitat ecològica de la serra. La major part dels sectors que s’incorporen corresponen a sòls la classificació urbanística dels quals és compatible amb el règim de protecció del PEIN i del Parc Natural. És a dir, són sòls forestals i agrícoles, espais verds, sistema d’espais lliures o similars. En el parc s’hi incorporen dues reserves naturals parcials, és a dir, espais naturals d’extensió reduïda i de considerable interès científic declarats com a tal per preservar íntegrament el conjunt d’ecosistemes naturals que contenen o alguna de les seves parts.

El Parc Natural de la Serra de Collserola inclourà 1.888 hectàrees de Barcelona (50 més de les previstes), 1.442 hectàrees de Cerdanyola del Vallès (51 més), 64 hectàrees d’Esplugues de Llobregat (1,4 més), 1.044 hectàrees de Molins de Rei (94,1 més), 390 hectàrees de Montcada i Reixac (180 més), 2.140 hectàrees de Sant Cugat del Vallès (274 més), 604 hectàrees de Sant Feliu del Llobregat (45 més), 437 hectàrees de Sant Jus Desvern (52 més) i 511 hectàrres del Papiol (56 més). Les dues reserves naturals parcials corresponen als termes municipals de Barcelona, Molins de Rei i Sant Cugat del Vallès.

La incorporació definitiva del Govern al Consorci es realitzarà mitjançant un acord de Govern, que també haurà d’autoritzar l’aportació econòmica anual que el Departament de Medi Ambient destinarà a la gestió del consorci. De moment, per al 2009, el Departament ja té previst, en el seu pressupost, destinar-hi 718.000 euros. A través del conveni, el Govern també es compromet a tramitar la declaració de la Serra de Collserola com a Parc Natural, que es podria materialitzar a finals d’aquest 2009. Els objectius del parc seran la protecció, conservació i millora del patrimoni natural i els altres valors; l’establiment d’un règim de gestió activa i directa per mantenir la viabilitat ecològica a llarg termini; la implantació d’una regulació i delimitació dels usos, i també d’un règim per superar l’aïllament de la Serra de Collserola, evitar la fragmentació i urbanitzar els espais agroforestals que hi conté.

El conseller Francesc Baltasar(ICV) es compromet a tramitar la declaració de la Serra de Collserola com a parc natural que es podria materialitzar a finals del 2009. El futur parc inclourà dues reserves naturals parcials.

Can Borrell

El conseller de Medi Ambient, Francesc Baltasar; l’alcalde de Barcelona i president de la Mancomunitat de Municipis, Jordi Hereu, i el vicepresident del Consorci del Parc de Collserola i president de la Diputació, Antoni Fogué, han signat aquest migdia el conveni perquè el Govern s’incorpori al Consorci del Parc per reforçar la gestió del futur Parc Natural de Collserola, que es troba en procés de declaració. El Parc Natural finalment incorporarà 39 sectors més, de manera que tindrà 8.320 hectàrees, 804 més del previst fins ara. També tindrà dues reserves naturals parcials, de protecció superior, a la Rierada-Can Balasc (380 hectàrees) i la Font Groga (112,8 hectàrees).

 

adminGeneralEl Parc Natural,Font Groga,Francesc Baltasar,Jordi Hereu,major,Medi Ambient,PEIN,que,Sant Cugat,Sant Feliu,Sant Jus Desvern,serra,valorsLa delimitació del Parc Natural que finalment es proposa inclou la incorporació de 39 sectors perifèrics al límit del Pla d'Espais d'Interès Natural (PEIN) actual amb un valor natural rellevant per poder mantenir la funcionalitat ecològica de la serra. La major part dels sectors que s'incorporen corresponen a sòls...Santa Coloma de Gramenet