El programa electoral amb què es presenta ICV-EUiA a les properes eleccions municipals a

Santa Coloma de Gramenet és especialment sensible als problemes que afecten els joves, i conté

un bon grapat de propostes i suggeriments en àmbits tan diversos com l’habitatge, la cultura, o

l’educació.

Al llarg dels darrers anys, davant les dificultats d’accés a un habitatge per l’encariment dels

preus, són molts els joves que han decidit marxar a altres poblacions de la segona corona

metropolitana. Tot i els esforços fets pel govern municipal, els resultats no han estat tant

satisfactoris com tots voldríem. Per això, la candidatura d’ICV-EUiA donarà un fort impuls a la

borsa jove d’habitatge de lloguer, així com a la construcció d’habitatge públic per a aquest

col·lectiu a indrets com el front fluvial del Besòs, la zona periurbana de la Bastida o el barri del

Singuerlín, entre altres.

Pel que fa a la formació, cal una acció decidida i conjunta dels serveis socials, educatius i

sanitaris en la lluita contra el fracàs escolar. La candidatura d’ICV-EUiA proposa la creació d’

un programa específic per al 25% dels adolescents matriculats a l’Ensenyament Secundari

Obligatori (ESO) que abandonen l’escolarització; un programa que inclogui una acció integral

als àmbits familiar, del lleure i prelaboral i que serveixi per aixecar unes estadístiques que ens

han col·locat, malauradament, al furgó de cua del sistema educatiu. A més, és necessari donar

suport als programes educatius de l’empresa municipal Grameimpuls, potenciar els projectes de

preparació laboral i de manteniment de l’escolarització a la secundària i assegurar que la

formació ocupacional tingui sortida professional. Hem d’aconseguir que la majoria dels joves

tingui accés a la universitat o a una bona formació professional. Això els permetrà entrar al món

laboral en les millors condicions possibles.

Les propostes de la coalició s’endinsen en altres terrenys com el de la salut sexual i reproductiva

donant prioritat en la prevenció d’embarassos no desitjats, en l’atenció a la

població jove i en la prevenció de malalties de transmissió sexual i la sida. El mateix es pot dir

de l’esport: ICV-EUiA insisteix en què s’han d’oferir programes d’activitat esportiva durant els

períodes vacacionals, especialment a l’estiu, i estimular

altres fórmules que hi afavoreixin la participació. En el terreny cultural, la candidatura d’ICVEUiA

s’inclina per donar suport a les entitats i grups locals, així com ampliar l’oferta de

programes i equipaments, on els joves són majoritàriament els principals usuaris.

Per últim, ICV-EUiA no perd de vista la necessitat que els joves es diverteixin a la ciutat. Cal

trobar un equilibri entre el legítim dret del veïnat al descans i el legítim dret del jovent a sortir

de nit sense haver de desplaçar-se. El treball per millorar el transport públic nocturn (metro en

funcionament les 24 h els caps se setmana, i més bus), és una altra prioritat que pot afavorir

l’oci i evitar l’ús del cotxe privat, amb els problemes de seguretat i pol·lució que se’n deriven.

Santa Coloma de Gramenet, 22 de mayo de 2007

adminGeneralEl programa electoral amb què es presenta ICV-EUiA a les properes eleccions municipals aSanta Coloma de Gramenet és especialment sensible als problemes que afecten els joves, i contéun bon grapat de propostes i suggeriments en àmbits tan diversos com l'habitatge, la cultura, ol'educació.Al llarg dels darrers anys, davant les...Santa Coloma de Gramenet